copyright


Copyright

Ook zonder copyright symbool en uitleg is alle tekst op een website gewoon automatisch bij wet beschermd. Iedereen die tekst bedenkt en opschrijft heeft auteursrecht. De teksten op deze website zijn eigendom van Levensstroom. Teksten noch design, noch de code mag op geen enkele manier worden gepubliceerd, gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, geupload, gepost, verzonden, of op een andere manier openbaar gemaakt worden in eender welke vorm zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van Levensstroom.